Levering & Verzending

‘entre-nous Lingerie & Badmode’ verbindt er zich toe alle artikelen van een bestelling grondig te screenen op volledigheid, onberispelijke staat en kwaliteit vooraleer tot verzending over te gaan.


Termijnen

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing :

Levering via Koerier
Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de maximale leveringstermijn, afhankelijk van het leveringsadres zoals hieronder vermeld, te rekenen vanaf de dag dat ‘entre-nous Lingerie & Badmode’ het door de koper volledig betaald bedrag van zijn bestelling heeft ontvangen op de rekening.

    • BeNeLux : 2 tot 7 werkdagen
    • Rest Europa : tot 10 werkdagen

Leveringsadres

De door de Koper bestelde Artikelen worden uitsluitend in de landen geleverd aangeboden door ‘entre-nous Lingerie & Badmode’, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld indien levering via post. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Artikelen op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

De Artikelen worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. ‘entre-nous Lingerie & Badmode’ stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of de vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Artikelen of bij staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen de drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de maximale voorziene leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of bij de vervoerder moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Artikelen uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Artikelen worden overgedragen aan de Koper bij de levering.De leveringsadressen zijn vanaf nu de volgende:

BIJ DE KOPER OF OP HET ADRES VAN ZIJN KEUZE
De Koper kan de levering bij hem thuis alsook op een ander adres vragen. ‘entre-nous Lingerie & Badmode’ levert alles bij het gekozen adres door de koper tijdens het afhandelen van zijn bestelling binnen de vooropgestelde leveringstermijnen.

Verzendkosten 

Het totale bedrag aan verzendkosten wordt steeds afzonderlijk vermeld in de winkelwagen.
Hierdoor is de Koper op de hoogte van het totale bedrag (incl. verzendkosten) vooraleer hij zijn bestelling plaatst en bevestigd.