Privacy and Cookie Policy

 

 

Privacy Verklaring

 

 


Algemeen

Dit is de Online Shop van entre-nous Lingerie & Badmode'.

Het adres van onze maatschappelijke zetel is: Liebaardstraat 15 - 8792 Desselgem (Waregem)

Ons BTW-nummer is BE0521.663.723

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze site. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële of andere doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert). Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om u op de hoogte te stellen van updates van onze site.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

De verwerking van de persoonsgegevens van de Koper door 'entre-nous Lingerie & Badmode' - Liebaardstraat 15 - 8792 Desselgem (Waregem) met BTW-BE 0521.663.723, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met de klanten, met inbegrip van de commerciele promotie van Artikelen.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief naar ('entre-nous Lingerie & Badmode' - Liebaardstraat 15 - 8792 Desselgem) of een mail (webshop@entre-nous.eu) te verzenden, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben worden door 'entre-nous Lingerie & Badmode' nooit aan derden meegedeeld.

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.


Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.


Webbanners

Bepaalde webpagina's van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of " webbanners ", waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina's van de Site, teneinde de Gebruikers van de Site beter te bedienen.


Contact

Meer info of reakties op ons privacybeleid, kan steeds verkregen worden via

Per email : webshop@entre-nous.eu

Per telefoon: +32 56 70 46 36

Per brief : Liebaardstraat 15 - B-8792 Desselgem (Waregem)

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kan u zich uitschrijven op onze nieuwsbrief of kan u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij zullen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site nooit doorgeven aan organisaties en/of derden.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Bezoekers die zich geregistreerd hebben op onze site, kunnen toegang krijgen tot alle informatie die wij van hen bijhouden via 'Mijn Gegevens'. De bezoekers hebben daar de mogelijkheid tot wijzigen/aanpassen van hun gegevens.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, vie de hierboven vermelde mogelijkheden.


Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies hebben tot doel vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site te signaleren. Ze worden door 'entre-nous Lingerie & Badmode' bovendien gebruikt om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te verpersoonlijken.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die 'entre-nous Lingerie & Badmode' via de Site aanbiedt, te verpersoonlijken.

Lijst van cookies waarvan we gebruik maken

In onderstaande tabel kan je een overzicht vinden waarvan de cookies die entre-nous Lingerie & Badmode gebruik maakt.

COOKIECOOKIE Beschrijving
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.
Copyright © 2020-entre-nous Lingerie & Badmode. All rights reserved.